Hoe werkt het

Verzendlijsten

Valt het ‘tell-a-friend’ systeem (viral marketing) onder het spamverbod?

Via ‘tell a friend’ kan een internetgebruiker een bekende op de hoogte stellen van een bepaalde boodschap of nieuwtje op een site. Het aanbieden van deze mogelijkheid (viral marketing) wordt zeer breed toegepast op websites en raakt zowel de bevoegdheden van OPTA als van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De twee toezichthouders hebben een gezamenlijk rechtsoordeel opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de voorwaarden waaronder ‘Tell a friend’-systemen rechtmatig gebruikt kunnen worden.

In hun gezamenlijke rechtsoordeel stellen OPTA en CBP vast dat ‘Tell a friend’-systemen alleen rechtmatig kunnen zijn als tenminste aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De communicatie gebeurt volledig op eigen initiatief van de internetgebruiker (de afzender), de website stelt hier geen (kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger;
  2. Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer van de e-mail is, zodat hij diegene kan aanspreken als hij niet gediend is van dergelijke mails.
  3. De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden, zodat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.
  4. De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

Kan ik het e-mailadres van iemand die informatie heeft opgevraagd (of van een prospect) op de verzendlijst plaatsen ten beKan ik het e-mailadres van iemand die informatie heeft opgevraagd op de verzendlijst plaatsen voor het verzenden van een nieuwsbrief?

Nieuwsbrieven kunnen alleen zonder expliciete toestemming worden verstuurd als er sprake is van een klantrelatie. Bij het vragen van informatie of bij het benaderen van een toekomstige klant is er nog geen sprake van kopen van een product of gebruik maken van een dienst. Dus zal expliciete toestemming gevraagd moeten worden voor verzending van een nieuwsbrief.

Moet ik in ieder bericht een afmeldmogelijkheid bieden?

Ja, in ieder verzonden nieuwsbrief moet de mogelijkheid staan tot afmelden. Dit geldt zowel voor nieuwsbrieven waarvoor toestemming is verkregen, als voor nieuwsbrieven die verzonden worden aan een klant.

Mag ik een klant zonder zijn toestemming nieuwsbrieven toesturen?

Aan bestaande klanten (waaraan een product of dienst is verkocht) kunnen over soortgelijke diensten/producten ongevraagde berichten worden gestuurd zonder dat daarvoor toestemming is verkregen. Deze klanten moeten altijd de mogelijkheid krijgen de ontvangen nieuwsbrief te kunnen weigeren.

Moet ik als verzender van berichten bewijzen dat ik expliciete toestemming heb verkregen?

De verzender van berichten moet altijd kunnen aantonen dat de ontvanger uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming aan hem/haar heeft gegeven. Hiervoor moet de verzender dus het bewijs bewaren. Voordat iemand berichten mag versturen, moet de ontvanger ‘uitdrukkelijk’ en ‘geïnformeerd’ toestemming geven. ‘Uitdrukkelijk’ betekent bijvoorbeeld dat een ontvanger zelf een kruisje op een (web)formulier moet zetten of 'ja' moet invullen. Een bepaling in de algemene voorwaarden is dus niet ‘uitdrukkelijk’. Het moet duidelijk zijn waarvoor en aan wie de ontvanger precies toestemming geeft. Hierover moet de ontvanger door de verzender goed geïnformeerd worden. Vage beschrijvingen als 'u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en partners' zijn niet ‘geïnformeerd’

De enige manier die echt aantoonbaar maakt dat een persoon, die zich voor uw e-mailcommunicatie heeft ingeschreven, ook daadwerkelijk die persoon is, is gebruik te maken van een "dubbel opt-in".  Nadat een persoon heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt een bevestigings e-mail naar deze persoon gestuurd. In deze e-mail wordt een bevestigingslink opgenomen. Pas als op deze bevestigingslink is geklikt, zal de persoon nieuwsbrieven ontvangen. Nadeel van deze methode is dat inschrijvingen verloren gaan omdat de ontvanger de dubbel opt-in e-mail niet heeft bevestigd.

Zoeken

Inloggen vaste klanten

Houd mij op de hoogte